Leerlijnen

Leerlijnen

 

Tijdens de Summer School Democratie 2019 kun je leerlijnen volgen. Een leerlijn bestaat uit een serie masterclasses, werkgroepen en/of hoorcolleges rond een specifiek thema. We hebben vijf leerlijnen samengesteld. Wie deelneemt aan een leerlijn ontvangt na afloop een bewijs van deelname, wat jou nóg meer een specialist maakt op dat aspect van een sterke lokale democratie.

 

Leerlijn 1 Participatie

De lessen in de leerlijn participatie gaan over manieren om bewoners mee te laten doen aan de democratische processen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld bewonersinitiatief en hoe werk je samen met groepen die een idee hebben in de gemeente? Uitnodigend besturen, hoe werkt dat en wat levert het op? Maar ook: hoe inclusief werken we eigenlijk in het democratisch proces? En hoe zorg je dat je ook de stem van de minderheid hoort (deep democracy)?

 

Leerlijn 2 Omgaan met tegen

Een sterke lokale democratie heeft goede checks and balances ingebouwd, zoals tegengeluid. Maar omgaan met tegengeluiden is niet altijd makkelijk. Hoe doe je dat op een goede manier, of organiseer je ze juist? Hoe kan de kritische massa je scherp houden? Dilemma’s en paradoxen. Soms gaat tegen over in intimidatie, agressie, geweld en andere vormen van ondermijning. Denk aan de ondermijnende wereld die achter de drugslabs schuilgaat. Leer jezelf weren tegen deze vorm van bedreigingen door symptomen te herkennen in een levensecht nagebouwd drugslab op het festivalterrein.

 

Leerlijn 3 Communicatie

Goede communicatie is cruciaal in een vitale lokale democratie. In deze leerlijn verdiep je in de meest belangrijke aspecten van communicatie, zoals de persoonlijke communicatie. Leer bijvoorbeeld overtuigender te zijn door je stem beter te gebruiken, op je houding te letten of een goede speech te maken. Of leer een boodschap goed en overtuigend te formuleren. Ook leer je in deze leerlijn hoe je social media inzet. 

 

Leerlijn 4 Democratisch vakmanschap

Werken aan een vitale democratie vraagt om uiteenlopende vaardigheden, oftewel democratisch vakmanschap. Wat moet een ‘democratisch professional’ allemaal kunnen? Hoe democratisch ben je zelf? Hoe ga je om met je spilfunctie in de samenleving? In deze leerlijn kom je tot de kern van het democratisch vakmanschap.

 

Leerlijn 5 Dynamische organisatie

De nieuwe maatschappelijke opgaven zorgen voor veel veranderingen in de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerken, andere vormen van organisatie. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Wat kunnen we van andere gemeenten leren? Neem de opkomst van de digitale democratie. Of zet design thinking in om met veranderingen om te gaan. In deze leerlijn verdiep je je in de mogelijkheden van veranderen.

 

Keuzevakken

De leerlijn kan aangevuld worden met keuzevakken. Bijvoorbeeld over maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de komst van de Omgevingswet, of kernendemocratie.

Niveau 1

Partners:

© 2019 Summer School Democratie. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies